top of page

Durf jij altijd jezelf te zijn?

Thuis en op je werk

Een tijdje geleden voerde ik een sollicitatiegesprek. Het was voor een functie van eventmanager. Ik gaf aan dat ik wellicht niet veel specifieke ervaring had voor deze functie maar dat ik dat wel kon vergelijken met thuis, waar ik ook naast mijn werk een gezinsleven vol evenementen organiseerde. Dat wat ik thuis doe, neem ik tenslotte mee naar mijn werk en omgekeerd. Ik werd onderbroken door mijn gesprekspartner die zei dat zij thuis en op het werk echt twee totaal verschillende personen was. Haar baas viel haar min of meer bij door te zeggen dat dit een serieuze werkomgeving was.Twee werelden

Het antwoord verbaasde mij hogelijk en ik wist wel direct dat dit niet mijn ideale werkomgeving kon zijn. Ik neem mijn werk altijd serieus en tegelijk wil ik niet in twee verschillende werelden leven. Ik neem altijd mezelf mee waar ik ook ben. Bovendien besteed ik wekelijks veel tijd door op mijn werk. Ik ben geen gelukkig mens als ik op mijn werk een masker draag.


In de werkkamer van de rechter

Bij een aantal beroepen wordt de afstand tussen de functie en de persoon gescheiden door het dragen van een uniform, maatpak of een doktersjas. Los van de praktische redenen zorgt dit wel voor de nodige afstand tussen jezelf en je werkende zelf. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik in de werkkamer van een rechter een zitting had. De rechter droeg geen toga en het was een compleet andere zitting. De sfeer was minder formeel en de juridische standpunten werden verhalen hoe de een het had beleefd ten opzichte van de andere partij.


Werkmasker

Het is fijn als je op je werk jezelf bent en uiteraard ben je aan het werk en gedraag je je volgens die sfeer. Je bent een professional of een expert op een gebied en daar praat je dan over en in die taal. Maar je te verschuilen achter een professioneel masker gaat echt een stuk verder. Meestal zet je dat masker op om daarmee je aan te passen aan de verwachtingen van de onderneming. Verschillen tussen medewerkers maakt het vaak boeiend en interessant. Het is ook goed om te kunnen praten over je thuissituatie, je hobby’s etc. Ook tijdens de functioneringsgesprekken is het goed om extra in te zoomen op de persoon achter de medewerker.


Aandacht voor je medewerkers

De medewerkers zijn het intiemste kapitaal van de onderneming. Het zijn mensen van vlees en bloed. Als je als persoon wordt gezien, behandeld en gewaardeerd dan heeft dat direct gevolg voor het werkplezier. Daarmee vergroot je het werkgeluk. Met een aantal simpele tips kan je hier vandaag al mee beginnen.


Tips om medewerkers als mensen te zien:

  • Begin elke vergadering met een incheckvraag ‘hoe zit je hier nu?’

  • Maak gedurende de werkdag tijd voor tussentijd. Korte wandeling, planten water geven, uitgebreid thee drinken en uit het raam staren.

  • Laat iedereen vrij in het inrichten van zijn werkplek met foto en plantje.

  • Bedenk leuke functienamen die ruimte geeft voor eigen invulling en inspiratie.

  • Neem tijdens de beoordelingsgesprekken tijd voor het persoonlijke leven van je medewerker.

bottom of page