top of page

Esther Perel is Happy at work

Een bron van inspiratie is Esther Perel voor mij. Zij is bekend als Amerikaanse relatietherapeut en zij is een Belgische vrouw. In deze blog neem ik jullie mee in haar zienswijze over werkgeluk en op welke manier je daar meer van kan krijgen. Deze verschilt niet zozeer van mijn eigen visie hierop.Esther Perel heeft een uniek perspectief op het concept geluk op het werk. Volgens haar is geluk op het werk niet alleen: baantevredenheid, salaris of voordelen, maar het gaat om het vinden van betekenis, doel en vervulling in de professionele leven. Purpose zoals dat nu wordt genoemd.

Perel beweert dat traditionele benaderingen van geluk op het werk vaak gericht zijn op externe factoren, zoals hoge salarissen en werkomstandigheden. Echter, deze factoren zijn niet genoeg om te garanderen dat er op de lange termijn tevredenheid is. In plaats daarvan gelooft zij dat geluk op het werk een combinatie is van interne en externe factoren, waaronder persoonlijke groei, creativiteit, autonomie en sociale connectie.


Liefde voor je werk Een van de belangrijkste inzichten van Perel is dat werk een gevoel van identiteit en doel kan bieden, dat net zo belangrijk is als liefde en relaties. Voor veel mensen is werk niet alleen een middel tot een doel, maar het is een centrale onderdeel van hun leven. Als gevolg hiervan is het belangrijk dat medewerkers plezier en vervulling vinden in hun werk.


Persoonlijke groei Een manier om dit te bereiken is door mogelijkheden te zoeken voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Bijvoorbeeld, medewerkers kunnen nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe vaardigheden leren en samenwerken met anderen om hun kennis en expertise te vergroten. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze groeien en vooruitgang boeken in hun carrière, zijn ze meer geneigd om gelukkig en vervuld te zijn.


Creativiteit Creativiteit is ook cruciaal voor geluk op het werk. Perel gelooft dat mensen opbloeien wanneer ze hun creativiteit kunnen uitdrukken en innovatief kunnen zijn in hun werk. Dit kan op veel manieren gebeuren, zoals het bedenken van nieuwe ideeën, werken aan projecten of nieuwe manieren vinden om problemen op te lossen.


Autonomie Autonomie is ook cruciaal voor geluk op het werk. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze controle hebben over hun werk, en dat ze niet alleen opdrachten uitvoeren. Dit gevoel van zeggenschap kan komen van flexibele werktijden, zoals de mogelijkheid om hun eigen schema in te delen of vanuit huis te werken. Het kan ook voortkomen uit de vrijheid om beslissingen te nemen en risico's te nemen, zelfs als die beslissingen niet altijd de juiste zijn.


Verbinding

Ten slotte is sociale verbondenheid cruciaal voor werkgeluk. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gemeenschap en dat ze erbij horen. Dit kan komen door samen met anderen aan projecten te werken, zinvolle gesprekken te voeren of gewoon omringd te zijn door positieve, ondersteunende mensen.


Holistische benadering

Kortom, de visie van Esther Perel op werkgeluk is holistisch en omvat persoonlijke groei, creativiteit, autonomie en sociale verbondenheid. Door op deze factoren te focussen, kunnen medewerkers betekenis en voldoening vinden in hun professionele leven, wat leidt tot een gelukkiger en productiever personeel!


Dus als je je een beetje onvervuld en doelloos voelt in je werk is het misschien tijd om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor persoonlijke groei, creativiteit, autonomie en sociale connectie. Wie weet ontdek je wel dat de sleutel tot werkgeluk al die tijd in jezelf zat!


Ik ben het helemaal eens met Esther Perel. Werkgeluk gaat niet over meer salaris, promotie, lekker koffie en een pingpong tafel. Waar haal jij zelf je plezier uit? Hoe krijg je daar meer van? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Maak een plan, kleine stapjes en voer het uit!


Wist je dat Simply Happy at Work ook een podcast heeft? Met meer dan 90 afleveringen boordevol tips, verhalen, ervaringen en stappenplannen naar meer geluk op de werkvloer. Onderweg naar werkgeluk is te luisteren via Spotify, Google Podcast en iTunes.


bottom of page