top of page

Is de mens van nature gelukkig?

Een interessante vraag! Word je geboren met een happy karakter? Is the human being design to be happy?Nee. Mensen zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn, zelfs niet om tevreden te zijn. De mens is in de eerste plaats geprogrammeerd om te overleven bij bedreigingen en om zich voort te planten. Dat is het. Meer niet. We zijn geprogrammeerd om in een staat van alertheid te zijn, dus we vermijden risicovolle situaties. Een staat van geluk of tevredenheid wordt om die reden ontmoedigd omdat het de waakzaamheid verlaagd en wij zijn dan niet zo alert meer zijn op risico's of bedreigingen. Het kost energie die we eventueel nodig hebben om te vluchten, te vechten of te strijden.


Neerslachtigheid heeft een functie Is het je opgevallen dat de mens de neiging heeft om zich neerslachtig of depressief te voelen? Dat klopt. In de natuurlijke wereld speelt het een nuttige rol als het gaat om tegenspoed. Een depressief dier of individu is minder geneigd om zich in te laten met bedreigende en hopeloze situaties. Interessant toch?


Mixed feelings

Een ander interessant feit is dat de linker hersenhelft degene is dat wordt geassocieerd met positieve emoties, terwijl de rechter hersenhelft voornamelijk negatieve emoties produceert. En omdat emoties dus in verschillende delen van de hersenen worden geproduceerd, betekent dit ook dat ze naast elkaar kunnen bestaan. Dat is de reden dat onze emoties vaak gemengd, rommelig en tegenstrijdig zijn. Ik weet het zeker dat je wel eens huilde en lachte tegelijk.

Maar de waarheid is dat we niet meer in de savanne of jungle leven. We zijn niet zo kwetsbaar en worden niet blootgesteld aan bedreigingen. We hebben al geruime tijd een periode bereikt waar we echt kunnen gaan bloeien, niet alleen overleven – als we er echt naar streven ons leven ten volle te leven.

Alles en iedereen moet gelukkig zijn

Maar we dienen ook voorzichtig te zijn. Tegenwoordig zien we een obsessie van geluk en happiness overal om ons heen. Er is zelfs een zelfopgelegde overtuiging dat de mens te allen tijde gelukkig moet zijn.


Het is belangrijk om te accepteren dat negatieve gevoelens natuurlijk zijn. Je bent niet 24/7 gelukkig en euforisch. Doen alsof elke mate van pijn en teleurstelling abnormaal is of dat ontevredenheid een persoonlijk falen is, zal alleen maar meer frustratie aanwakkeren. Daar voel je je ellendig door. Het hebben van gemengde gevoelens maakt ons mens. Geluk begint om dat te accepteren.


Heeft de mens dan een aanleg voor geluk? Het antwoord daarop is ook nee.


Sonja Lyubomirsky is een Amerikaanse professor in de psychologie stelt in haar boek ‘The How of Happiness’ dat geluk voor 50% wordt beïnvloed door genetica (zit in je genen), 10% door levensomstandigheden en 40% door je eigen mindset. Hieruit blijkt dat er behoorlijk wat ruimte is om te beslissen om gelukkig te zijn door je mindset te trainen. Niet iedereen wordt geboren als een Emile Ratelband (en dat is maar goed ook). Het kan zijn dat jij meer moeite te doen hebt om je goed te voelen. Juist die kennis kan je weer goed inzetten voor een positiever leven. Uiteraard geldt dit ook op de werkvloer en op kantoor. Elke collega is een uniek persoon.


Donderdag 23 september 2021 in de week van het Werkgeluk is er om 12 uur een gratis Broodje Geluk over feiten en fabels van werkgeluk. Wil je meer horen over de zin en onzin van positiviteit op de werkvloer? Meld je dan hier nu aan!

bottom of page