top of page

Werkgelukdriehoek

Om met een cliché in huis te vallen; werkgeluk begint bij jezelf. Of jij in je huidige baan gelukkig bent, hangt voor het grootste deel af van jezelf, je persoonlijkheid en je talenten. SimplyHappy at Work begint bij jezelf! De werkgelukdriehoek kan je daarbij helpen.
Er zijn drie pijlers voor gelukkig werken, aldus Onno Hamburger in zijn boek 'Gelukkig werken'. De eerste is plezier; hoeveel plezier heb je in je werk, met je collega's en hoe prettig is de omgeving waar je werkt. De tweede pijler is die van talent. Kan jij je talenten kwijt in je functie? Kan je je ontwikkelen en groeien en wordt er geluisterd naar je ideeën? De laatste is zingeving. Heeft het werk zin? Welke betekenis heb je voor jezelf en voor anderen? Hoe is de samenwerking met collega's bijvoorbeeld? Heeft het bedrijf dezelfde waarden die jij belangrijk vindt? 

Als je een cijfer geeft per pijler dan wordt inzichtelijk waar de schoen mogelijk wringt of niet lekker past. Hoe hoger je scoort op elk van de pijlers hoe meer werkgeluk je ervaart in je werk. 

Nu aan de hand van deze werkgelukdriehoek duidelijk wordt hoe gelukkig jij in je werk bent en waar mogelijk ruimte is voor verbetering of om het anders te doen kan je de volgende stap zetten. Wat kan jij vandaag doen als klein stapje om meer werkgeluk te ervaren? Ik ben nieuwsgierig! 

bottom of page