top of page

Millennials: vloek of zegen?

Millennials voelen zich vaak ondergewaardeerd binnen de organisatie, terwijl het management zich stoort aan het ‘onberekenbare divagedrag’ van de millennials. Dat is in een notendop het huidige conflict op kantoor. Jij kan vinden dat de nieuwe generatie zich moet aanpassen omdat het nu eenmaal zo werkt in de advocatuur. Wellicht is er ook een andere meer sympathieke manier.


Vier generaties op kantoor

Nu de pensioenleeftijd stijgt en we langer doorwerken, treffen vier generaties elkaar op kantoor. Van babyboomer tot millennial – ze werken met elkaar samen. Ze zijn opgegroeid in een andere (economische) tijd en de leeftijdsverschillen zijn groot. De generaties hebben andere behoeftes en verlangens. Welke generaties lopen er eigenlijk rond?


Allereerst de babyboomers. Zij zijn ouder dan 57 jaar en hun pensioen staat voor de deur. Kenmerken van deze oudste groep zijn overtuigingskracht en mensgerichtheid. Iets jonger is generatie X, met een leeftijd tussen de 37 en 57 jaar. Generatie X vormt het gros in het bedrijfsleven en wordt getypeerd als ambitieus en zoekende naar balans tussen werk en privé. Deze generatie maakt momenteel de dienst uit op kantoor.

Jonger is generatie Y, ofwel millennials, in de leeftijdscategorie 23 tot 37 jaar. Deze generatie Y heeft behoefte aan flexibiliteit, is druk met de ‘bv IK’ en hecht veel waarde aan groei en ontwikkeling. Als jongste komt generatie Z, van 22 jaar en jonger., de studenten.


Hoewel sommige eigenschappen duidelijk bij één generatie lijken te horen, zien we andere eigenschappen in alle generaties terug. Zo is elke generatie ambitieus, maar elk op een andere manier.


Vinden en binden

Op kantoor en in het bedrijfsleven zie je nu de millennials de arbeidsmarkt betreden en dat zijn de huidige advocaat- stagiaires. Het onderwerp Vinden&Binden van deze generatie is een hot topic. Het lijkt erop dat afgestudeerde juristen niet automatisch meer de logische stap naar de advocatuur maken. Het bedrijfsleven is ondertussen echt een geduchte concurrent met inhoudelijk interessant werk en een betere balans tussen privé en werk.


Simon Sinek

Wat is nu een echte millennial? Kijk naar het filmpje van Simon Sinek over de generatie Millennials en hun werkhouding. Sinek noemt kortgezegd vier oorzaken voor het gedrag op de werkvloer.


1. Ouderschap

Millennials zijn teveel beschermd opgevoed en opgegroeid. De keuze is reuze en het is al fantastisch als je mee hebt gedaan aan de tekenwedstrijd en iedereen wint sowieso een prijs. Deze generatie heeft een beperkt zelfvertrouwen ontwikkeld. Leren om niet bang te zijn om te mislukken is belangrijk in de ontwikkeling van eigenwaarde van kinderen. Dat deel hebben de millennials gemist in de opvoeding.


2. Technologie

De verslaving aan social media en beeldschermen wordt neergezet als een belangrijke oorzaak van hun gedrag. Het verslavende effect van de dopamine die vrijkomt bij de constante sociale bevestiging die de technologie ons biedt, werkt verdovend in stressvolle situaties. Bovendien belemmert het vele beeldschermgebruik in het vormen van betekenisvolle relaties met anderen. Het verdovende effect van social media is een interessant fenomeen en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.


Iedere generatie maakt nu gebruik van deze technologie en dus niet alleen de millennials. Dus dat effect kan niet zonder meer op millennials worden geplakt. Daarbij is enkel het feit dat er bij gebruik van social media dopamine vrijkomt niet voldoende om verslaving te creëren. Wetenschappers zijn het dan ook niet eens wat een digitale verslaving nu precies is. Wel is er een onderzoek waaruit blijkt dat mensen die frequent Facebook gebruiken 30% meer depressieve klachten ontwikkelen dan zonder Facebook. Een oorzaak daarvan is het continue vergelijken met de ander en dat maakt ongelukkig. Een andere kanttekening is dat iedere nieuwe technologie negatieve bijeffecten heeft. Dat is niet nieuw voor deze tijd.


3. Ongeduld

Enigszins gerelateerd ook aan technologie is de geclaimde eigenschap dat millennials nogal ongeduldig zijn. Ze kijken in een keer hele series, als je iets online bestelt is het er de volgende dag (of eerder). Ze leven in een wereld van ‘instant gratification’. Deze aanname dat wat geldt voor Netflix en online shoppen zich ook vertaalt naar hun houding als medewerker, is weinig tot niet onderbouwd. De generatie leert niet hoe je bijvoorbeeld een relatie met iemand aangaat in een werkomgeving of in de liefde. Dat zijn vaardigheden die we niet op school leren. Ook dat is niet perse gekoppeld aan deze generatie. Want generatie X en de babyboomers hebben ook niet de vrij essentiële vakken als geluk, liefde, gezondheid en geld op school geleerd. Die leren we nog altijd met vallen en opstaan in het leven zelf.


4. Omgeving

Het vierde argument is dat de omgeving waarin ze werken, teveel op de korte termijn is gericht in plaats van op de lange termijn. Dat teveel focus ligt op korte termijn resultaten. De vraag is of dat specifiek voor deze generatie geldt. Sterker nog, er lijkt juist een tegenbeweging te ontstaan. In een artikel van de Harvard Business Review van november 2014 concludeert de schrijver op basis van onderzoek naar de werkattitude van jongeren in 1971 dat bedrijven en hun managers er eigenlijk altijd al mee worstelen om verbinding te leggen met de jongere generatie. Dat is ook weer iets van alle tijden.


Nuance

Sinek heeft een mooi beeld neergezet van de millennials en als je hier naar kijkt dan herken je ongetwijfeld veel van zijn voorbeelden. Naar mijn mening behoeft deze analyse wat nuancering. De generatie millennials is niet wezenlijk anders dan de generatie X en baby boomers. Kenmerken van de millennials zijn ook harde werkers, bewijsdrang en ambitie. Ze hechten meer waarde aan purpose, waardering en willen meer balans tussen privé en werk.


Omarm en ontmoet elkaar

Ik zou zeggen: omarm de millennial en maak gebruik van deze kennis van de technologie. Deze generatie is hier veel meer bedreven in en juist daar kan menig advocatenkantoor nog een slimme slag slaan. Betrek de advocaat-stagiaire bij dit onderwerp van digitalisering en slimmer werken. Benut deze kwaliteiten en talenten optimaal. en praat met ze in plaats van over ze. Laat je verrassen.


Ook het feit dat deze generatie het veel belangrijker vindt om echt een bijdrage te leveren met hun werk, echt betekenis willen toevoegen en daarmee zinnig te zijn is een mooi inzicht. Gebruik ook deze kennis om te kijken naar de visie en missie van jouw kantoor. Op welke manier kan je een andere bijdrage leveren aan jouw cliënten. Gedegen juridisch advies geven doet elke advocaat, het is de vraag waarmee je je onderscheidt? Waar ben jij anders dan de buurman?

bottom of page