top of page

Tevredenheid versus geluk

"We doen zoveel voor de medewerkers op kantoor en het lijkt nooit genoeg te zijn!" Een veelgehoorde uitspraak van mening HR manager. "We hebben gezonde lunches en super koffie. We organiseren teamuitjes, ski tripjes en ook geweldige kerstdiners. De beloning is echt bovengemiddeld. Ze blijven mokken en zeuren en overwegen een overstap naar een ander kantoor!!" Het antwoord is eenvoudig. Je richt als organisatie alleen de pijlen op werktevredenheid en dat komt vanuit het hoofd. Je hebt ook aandacht te schenken aan het werkgeluk en dat komt vanuit je hart. Ik leg het voor je uit!In de moderne arbeidswereld worden werktevredenheid en werkgeluk vaak door elkaar gebruikt om de mate van tevredenheid en voldoening van medewerkers te beschrijven. Hoewel deze termen nauw met elkaar verbonden zijn, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen werktevredenheid en werkgeluk. je hebt ze allebei nodig op jouw kantoor.

Werktevredenheid is een term die vaak wordt gebruikt om de mate van tevredenheid van werknemers over hun werk te beschrijven. Het heeft betrekking op de emotionele en psychologische toestand van werknemers, en hoe zij zich voelen over de verschillende aspecten van hun baan, zoals de werklast, het salaris, de arbeidsomstandigheden en de relatie met collega's en leidinggevenden. Werktevredenheid is van cruciaal belang voor het behoud van medewerkers, het verlagen van het verloop en het verhogen van de productiviteit.

Werkgeluk daarentegen gaat over het ervaren van positieve emoties, het gevoel van vervulling en zingeving in het werk. Werkgeluk gaat verder dan tevredenheid en is gericht op het vinden van persoonlijke voldoening en betekenis in het werk (veelgehoorde 'purpose') dat men doet. Het gaat om een gevoel van voldoening, trots en vreugde dat wordt geassocieerd met het werk dat men doet, en hoe het bijdraagt aan het welzijn van de medewerker als persoon.

Hoewel werktevredenheid en werkgeluk op elkaar lijken, zijn er enkele belangrijke verschillen die niet mogen worden genegeerd. Werkgeluk is bijvoorbeeld afhankelijk van de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de missie en waarden van de organisatie waarvoor zij werken. Een organisatie die erin slaagt om een gemeenschappelijk doel en waarden te creëren, zal een betere kans hebben om werkgeluk te bevorderen.


Werktevredenheid daarentegen kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het salaris en de werkomstandigheden, maar ook door de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, targets en normen.

Een ander belangrijk verschil is dat werkgeluk zich richt op het individu, terwijl werktevredenheid meer gericht is op de werkcontext. Werkgevers kunnen werktevredenheid bevorderen door werkomstandigheden te verbeteren, medewerkers te ondersteunen en hun welzijn te verbeteren. Werkgeluk, daarentegen, is afhankelijk van de persoonlijke perceptie van de medewerker en de mate waarin het werk bijdraagt aan hun levensgeluk. Een tip is dan ook om regelmatig in gesprek te gaan met je medewerkers.

Het is belangrijk om zowel werktevredenheid als werkgeluk in de gaten te houden. Werkgevers moeten streven naar het creëren van een werkomgeving die zowel werktevredenheid als werkgeluk bevordert. Werktevredenheid is belangrijk om medewerkers te behouden en hun productiviteit te verhogen, terwijl werkgeluk ervoor zorgt dat medewerkers zich verbonden voelen met het werk dat ze doen en hun prestaties verbeteren. Snap je dat verschil?

Om werkgeluk te bevorderen, moeten werkgevers rekening houden met verschillende factoren, zoals het creëren van een positieve werkcultuur, het bieden van kansen voor persoonlijke ontwikkeling en groei, en het erkennen en waarderen van de inspanningen van medewerkers. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een goede werk-privébalans en het welzijn van medewerkers te ondersteunen.


Magneet voor de nieuw talent Het bevorderen van werkgeluk kan ook helpen bij het aantrekken van talentvolle medewerkers en het verbeteren van de reputatie en het imago van een organisatie. In een steeds competitievere arbeidsmarkt, is het creëren van een werkomgeving die werkgeluk bevordert een belangrijk middel om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. En dat scheelt een hoop geld dat je weer kan investeren in het werkgeluk.

Hoewel werktevredenheid en werkgeluk beiden belangrijk zijn, is het goed om te erkennen dat ze niet hetzelfde zijn en verschillende benaderingen vereisen om te verbeteren. Het is belangrijk voor werkgevers om beide aspecten in de gaten te houden en te investeren in het bevorderen van zowel werktevredenheid als werkgeluk. Door te zorgen voor een positieve werkcultuur, kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling, en het ondersteunen van het welzijn van medewerkers, kunnen werkgevers een werkomgeving creëren die zowel werktevredenheid als werkgeluk bevordert.


Op het moment dat je dus aandacht schenkt aan beide aspecten dan hoor je minder ontevreden geluiden van je medewerkers. Ze voelen zich gezien, erkend en gewaardeerd als persoon en dat maakt ze werkgelukkig.


Begrijp je dit verschil en wil je het inzichtelijk maken voor jouw team, afdeling of kantoor? Stuur mij dan een mail via info@simplyhappyatwork.nl. Ik kom graag bij jou langs om een eenvoudig plan van aanpak te maken.

bottom of page