top of page

Vijf pijlers van de provocatieve coach

Het provocerend coachen staat in de afgelopen jaren steeds meer in de aandacht. Het is een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke en professionele groei. In essentie is provocerend coachen een coachende stijl die erop gericht is om cliënten te prikkelen, te stimuleren en te provoceren om ze te helpen hun volledig potentieel te ontdekken en betekenisvolle veranderingen in hun leven aan te brengen.Er zijn vijf pijlers die de basis vormen van provocerend coachen:

  1. Uitdaging: Provocerende coaches dagen hun cliënten uit om buiten hun comfortzone te denken en om nieuwe perspectieven en mogelijkheden te overwegen. Ze pushen cliënten om hun angsten, beperkingen en overtuigingen te confronteren, daarmee te helpen door hun zelf opgelegde barrières heen te breken en hun doelen te bereiken.

  2. Stimulatie: Provocerende coaches stimuleren hun cliënten door nieuwe ideeën en benaderingen te introduceren en door hen te bemoedigen om risico's te nemen en onbekend terrein te verkennen. Ze gebruiken verschillende technieken, zoals humor, verhalen vertellen, uitvergroten en rollenspellen, om cliënten betrokken en gemotiveerd te houden.

  3. Provocatie: Provocerende coaches provoceren hun cliënten om nieuwe gedachten te stimuleren en om hen te helpen stagnatie te overwinnen. Ze gebruiken provocerende uitspraken en stellingen om de aannames en overtuigingen van cliënten te bevragen en om hen te bewegen om alternatieve standpunten te overwegen.

  4. Zelfbewustzijn: Vanuit provocerend coachen wordt het zelfbewustzijn benadrukt als een sleutel tot persoonlijke en professionele groei. Coaches helpen cliënten bewuster te worden van hun gedachten, gevoelens en gedragingen en om te begrijpen hoe deze factoren hun acties en beslissingen beïnvloeden.

  5. Actie: Provocerend coachen is gericht op het helpen van cliënten om actie te ondernemen en betekenisvolle veranderingen in hun leven aan te brengen. Coaches moedigen cliënten aan om duidelijke doelen te stellen en om actieplannen te ontwikkelen om ze te bereiken. Ze bieden ook ondersteuning en verantwoording om cliënten op het juiste spoor te houden en om eventuele obstakels te overwinnen.


Hoewel provocerende coaching uitdagend en soms ongemakkelijk kan zijn, is het ook zeer effectief om individuen te helpen hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te bereiken. Door de vijf pijlers uitdaging, stimulatie, provocatie, zelfbewustzijn en actie te omarmen, kunnen provocerende coaches cliënten helpen hun beperkingen te doorbreken en blijvende verandering te bereiken.


Spreekt deze vorm van coaching jou aan? Wil jij op deze prikkelende manier kennis maken met coaching? In een paar sessies (live of online) gaan we aan de slag met jouw vraag over jouw carriere, loopbaan, relaties of andere kwesties. Mail mij via info@simplyhappyatwork.nl en dan hebben we een eerste klikgesprek van 14 minuten.


bottom of page